Samenwerking Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv)

Al langere tijd werken wij met name op het gebied van jeugdwerk samen met GKv Nunspeet. Daarnaast zijn de kerkenraden de afgelopen jaren in gesprek geweest over uitbreiding van de samenwerking.

Om de kerkenraden te ondersteunen in de samenwerking is in 2011 een stuurgroep in het leven geroepen. De stuurgroep heeft een plan van aanpak opgesteld om de samenwerking stapsgewijs uit te bouwen. Het bevat concrete activiteiten, zoals gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, uitwisseling tussen kringen, gezamenlijke diensten en samenwerking bij evangelisatie activiteiten.

Op 11 september 2014 heeft de classis van de GKv ingestemd met een verzoek van GKv Nunspeet om nauwere samenwerking met onze gemeente. Concreet betekent dit dat gezamenlijke diensten, gezamenlijk avondmaal vieren en kanselruil mogelijk zijn. Daar maken we dankbaar gebruik van: vanaf de zomer van 2016 worden alle middagdiensten gezamenlijk gehouden.

Klik hier voor meer informatie over de GKv Kruiskerk Nunspeet.

Gemeenschappelijke belijdenisdienst 2015 Driestwegkerk