De NGK Nunspeet is een gemeente van Jezus Christus die staat in de gereformeerde traditie. Onze doelstelling is om, geleid door de Heilige Geest, God te dienen, te eren en te aanbidden en Hem bekend te maken aan de mensen om ons heen en verder weg en dienstbaar te zijn aan de samenleving..

 

 

 

 

 

 

Hierdoor kunnen we persoonlijk én als gemeente naar God toe groeien, bloeien en naar buiten treden.