Naast de kerkdiensten zijn er meerdere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

IMG_6259

Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.

IMG_6278

 

Binnen de gemeente zijn 2 vrouwengebedskringen en een mannengebedskring actief. Doel van elke gebedskring is: samen bidden voor onze eigen gemeente, voor Nunspeet en voor de kerk wereldwijd. Wij geloven dat het samen bidden een krachtig middel is waardoor God mensen en gebeurtenissen kan veranderen. De momenten waarop de kringen samenkomen worden per kring bepaald.IMG_1454  
Opvoeden is een vak apart maar GELOOFSopvoeding is een gave… Wij zijn een groep van 10 vrouwen (mannen zijn zeker ook welkom) die elkaar ondersteunen en van tips voorzien rond de geloofsopvoeding van onze kinderen. We komen één keer per maand samen en maken gebruik van een thematisch boekje rondom opvoeding. Ook kijken we een keer een film bij één van ons thuis en gaan in september uit eten om ons seizoen te starten. opvoeding
Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en september) is er van 10.00-12.00 uur koffiesoos in ons kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, iets lekkers, een praatje en (als je dat leuk vindt) een partijtje sjoelen. Ook kinderen en gasten, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, zijn van harte welkom. IMG_1561
Iedereen, die het leuk vindt om samen creatief bezig te zijn, is welkom. De opbrengst van de artikelen die gemaakt zijn en verkocht worden, gaat naar een goed doel. In de hal van de kerk staat permanent een kaartenmolen met zelfgemaakte kaarten. Ook de opbrengst van deze kaarten gaat naar een goed doel. Via de mededelingen leest u wanneer de creaclub bijeen komt in het kerkgebouw. maxresdefault

Onze gemeente kent een aantal Bijbelkringen. Deze hebben tot doel om samen Gods Woord beter te leren begrijpen en om de onderlinge band te verstevigen. Elke kring bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komt en welk onderwerp wordt behandeld.

MorningDevotions

Magnificat komt om de 3 weken bij elkaar in de Open Hof. Volgens een van te voren opgesteld rooster hebben 4 leden de leiding over de avond. Zij verzorgen de opening en inleiding die gezamenlijk wordt gehouden. Voor de discussie wordt de groep opgesplitst maar de evaluatie en sluiting wordt weer gezamenlijk gedaan. In het komend seizoen zal verder gegaan worden met de Bijbelstudies uit het boekje ‘Lucas voor iedereen’ van Tom Wright. Naast de normale Bijbelstudieavonden is er een startavond, een nieuwjaarsbijeenkomst, een paaszangavond en een slotavond.

Wij houden onze bijeenkomsten op de zondagavond, 1 x in de 3 á 4 weken. We komen bij één van de leden thuis. Wij voeren gesprekken met als leidraad het gezamenlijk gekozen boekje “Geplant aan waterstromen” geschreven door ds. Henk Poot. Het betreft 17 studies bij de psalmen. De avonden worden door één van de leden geleid. Tijdens deze gesprekken komen ook persoonlijke situaties en levensvragen aan de orde. We besluiten de avond vaak met kringgebed. Naast deze bijeenkomsten, proberen we ook een informele avond en/of afsluiting te organiseren.

De leiding wordt per toerbeurt ingevuld (niet verplicht). De bijeenkomsten worden gehouden bij leden thuis op woensdagavond, in de regel om de drie weken van 20:00 tot 22:00 uur.

Komend seizoen zijn we van plan verder te gaan met de bespreking van een boek van Tim Keller; “Ontmoetingen met Jezus”. We hebben nog drie ontmoetingen te goed. Daarna kiezen we samen een volgend onderwerp uit.

Het afgelopen jaar hebben we twee keer samen vergaderd met Bijbelkring De Bron van de Kruiskerk.

Wij zijn een groepje (begin) dertigers die om de drie á vier weken bijeenkomen. Dit gebeurt aansluitend aan de ochtenddienst bij iemand thuis. Daarnaast komen we af en toe op een doordeweekse avond bijeen. De invulling van de bijeenkomst wordt elke keer door iemand anders verzorgd. Op de zondag lunchen we als afsluiting met elkaar. In 2014 zijn we gestart met de bijeenkomsten omdat er een groeiende behoefte was onder 25+ers. Het gevoel heerste alsof je in een gat valt nadat je belijdenis hebt gedaan. Inmiddels bestaat onze groep uit ongeveer 15 Shiners!

Ook op sportief gebied is er ruimte voor ontmoeting. Zin om mee te sporten?

Iedere zaterdagmorgen verzamelen we om 9 uur op de parkeerplaats tegenover camping De Tol aan de Elspeterweg, voor een wandeling van ongeveer een uur.

Bijna elke zaterdagochtend is er een groepje gemeenteleden op de mountainbike te vinden in de bossen rond Nunspeet. We vertrekken normaal om 9.00 uur vanaf het Transferium voor een mooie tocht van een paar uur. Het gaat hierbij niet om de prestatie maar vooral om het plezier. Iedereen is welkom, ook als je nog nooit op een MTB hebt gereden. Genoeg mensen om je wegwijs te maken. Je moet alleen niet bang zijn voor een beetje modder.

mtb-en

 

Van september tot juni is er een groep gemeenteleden die badmintonnen in de sportzaal aan de Elektraweg. We zijn een gevarieerde groep gemeenteleden: het oudste lid is 80 geweest, maar ook jongeren komen graag een shutteltje slaan. We beginnen om 20:00 uur en spelen dan dubbelspel. Lekker gevarieerd en je kunt op je eigen niveau meedoen. Tussentijds drinken we samen koffie en om 21:30 uur gaan we huiswaarts. De één lekker voldaan, de ander flink bezweet. Sportiviteit en gezelligheid is kenmerkend voor ons.

objectives-of-badminton_6b97ba3f-0f82-49b0-b4bf-785d599166c1