Naast de kerkdiensten zijn er meerdere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

IMG_6259

Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.

IMG_6278

Binnen de gemeente zijn 2 vrouwengebedskringen en een mannengebedskring actief. Doel van elke gebedskring is: samen bidden voor onze eigen gemeente, voor Nunspeet en voor de kerk wereldwijd. Wij geloven dat het samen bidden een krachtig middel is waardoor God mensen en gebeurtenissen kan veranderen. De momenten waarop de kringen samenkomen worden per kring bepaald.IMG_1454

Opvoeden is een vak apart maar GELOOFSopvoeding is een gave…
Wij zijn een groepje vrouwen (mannen zijn zeker ook welkom) die elkaar ondersteunen en van tips voorzien rond de geloofsopvoeding van onze kinderen. We komen gemiddeld één keer per maand samen en maken gebruik van een thematisch boekje rondom opvoeding. Omdat kleine kinderen groter worden en  moeders na jaren opvoedkring gestopt zijn, zijn we dringend op zoek naar enthousiaste moeders en/of vaders!

opvoeding

Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en september) is er van 10.00-12.00 uur koffiesoos in ons kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, iets lekkers, een praatje en (als je dat leuk vindt) een partijtje sjoelen. Ook kinderen en gasten, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, zijn van harte welkom. IMG_1561
Iedereen, die het leuk vindt om samen creatief bezig te zijn, is welkom. De opbrengst van de artikelen die gemaakt zijn en verkocht worden, gaat naar een goed doel. In de hal van de kerk staat permanent een kaartenmolen met zelfgemaakte kaarten. Ook de opbrengst van deze kaarten gaat naar een goed doel. Via de mededelingen leest u wanneer de creaclub bijeen komt in het kerkgebouw. maxresdefault

Onze gemeente kent een aantal Bijbelkringen. Deze hebben tot doel om samen Gods Woord beter te leren begrijpen en om de onderlinge band te verstevigen. Elke kring bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komt en welk onderwerp wordt behandeld.

MorningDevotions

Magnificat komt om de 3 weken bij elkaar in de Open Hof. Volgens een van te voren opgesteld rooster hebben 4 leden de leiding over de avond. Zij verzorgen de opening en inleiding die gezamenlijk wordt gehouden. Voor de discussie wordt de groep opgesplitst maar de evaluatie en sluiting wordt weer gezamenlijk gedaan. In het komend seizoen zal verder gegaan worden met de Bijbelstudies uit het boekje ‘Lucas voor iedereen’ van Tom Wright. Naast de normale Bijbelstudieavonden is er een startavond, een nieuwjaarsbijeenkomst, een paaszangavond en een slotavond.

Gesprekskring Dominicus bestaat uit ong. 12 personen. Wij willen dit jaar de bijeenkomsten op de zondagavond houden, 1 x in de 3 á 4 weken. We komen bij één van de leden thuis, elke keer op een ander adres. Wij voeren gesprekken met als leidraad het gezamenlijk gekozen boekje “Tegen de stroom in”. Dit gaat over het Bijbelboek Samuel.  De avonden worden door één van de leden geleid. Tijdens deze gesprekken komen ook persoonlijke situaties en levensvragen aan de orde. We besluiten de avond vaak met kringgebed (vrijblijvend) en we hebben een collectebus. Naast deze bijeenkomsten, proberen we ook een informele avond en/of afsluiting te organiseren. Heb je belangstelling om een avond mee te doen, neem gerust contact op, je bent van harte welkom!

De leiding is per toerbeurt (niet verplicht). Vergaderingen worden gehouden bij leden thuis (ook niet verplicht) op woensdagavond, in de regel om de drie weken van 20:00 tot 22:00 uur.

Afgelopen jaar hebben we ons bezig gehouden met de vreemdeling in de Bijbel aan de hand van een boekje van het NBG. Na de vakantie behandelen we daar nog één hoofdstuk uit en dan bekijken we waar we ons het komende jaar mee gaan bezighouden.

De eerste vergadering na de zomer staat gepland op 20 september.

Het afgelopen jaar hebben we twee keer samen vergaderd met Bijbelkring De Bron van de Kruiskerk.

In onze kerken zijn al lange tijd bijbelkringen waar met name ‘45plussers’ aan deelnemen. De afgelopen jaren is er een kring bijgekomen, te weten Shine (25-30). Er was dus nog een gat te vullen. Dit seizoen starten we met een kring voor mensen in de leeftijdsfase 30-45 jaar.
De eerste avonden zal ds. De Groot helpen de kring van de grond te krijgen.

Plaats: bij de deelnemers thuis, Data: spreken de deelnemers onderling af

Wij zijn een groepje (begin) dertigers die tweemaal in de drie weken bijeenkomen. Dit gebeurt om de drie weken aansluitend aan de ochtenddienst bij iemand thuis. Daarnaast komen we om de drie weken op een doordeweekse avond bijeen. Omdat niet iedereen doordeweeks of zondagsmiddags kan, hebben we voor deze opzet gekozen.
De invulling van de bijeenkomst wordt elke keer door iemand anders verzorgd. Op de zondag lunchen we als afsluiting met elkaar. In 2014 zijn we gestart met de bijeenkomsten omdat er een groeiende behoefte was onder 25+ers. Inmiddels bestaat onze groep uit ongeveer 15 Shiners!
Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte uitgenodigd om mee te Shinen!

Ook op sportief gebied is er ruimte voor ontmoeting. Zin om mee te sporten?

Iedere zaterdagmorgen verzamelen we om 9 uur op de parkeerplaats tegenover camping De Tol aan de Elspeterweg, voor een wandeling van ongeveer een uur.

Bijna elke zaterdagochtend is er een groepje gemeenteleden op de mountainbike te vinden in de bossen rond Nunspeet. We vertrekken normaal om 9.00 uur vanaf het Transferium voor een mooie tocht van een paar uur. Het gaat hierbij niet om de prestatie maar vooral om het plezier. Iedereen is welkom, ook als je nog nooit op een MTB hebt gereden. Genoeg mensen om je wegwijs te maken. Je moet alleen niet bang zijn voor een beetje modder.

mtb-en

 

Op dinsdagavond is in de sporthal Feithenhof van 20:00 uur tot 21:30 uur een groepje mensen bezig met de sport badminton.
Dat gebeurt op een ontspannen manier, maar enig fanatisme kan ons niet ontzegd worden. Halverwege is een koffiepauze ingelast waarbij we even kunnen ontspannen en bijpraten.
De leeftijd varieert van 17 – 82 jaar.
De hal die gehuurd wordt geeft aan max. 12 personen ruimte om gelijktijdig te sporten. De ledenlijst is momenteel 22 mensen.

objectives-of-badminton_6b97ba3f-0f82-49b0-b4bf-785d599166c1