Samen leven,
zo luidt het jaarthema 2017-2018.

Aan dit thema zitten twee aspecten. Omdat we vanaf 1 januari 2018 een samenwerkingsgemeente gaan vormen met de Kruiskerk, is het goed elkaar beter te leren kennen. Twee verschillende kerkelijke culturen komen samen. Hoe ga je dan ‘samen leven’, op de zondagen en door de week? Daarnaast leven we in een maatschappij waarin het individualisme hand over hand toe lijkt te nemen en de samenleving hoe langer hoe meer multicultureel en multireligieus wordt. Hoe leven we met al die verschillen op een goede manier samen? En wat kunnen we als gemeente en individuen hierin betekenen?

In de Bijbel wordt het samen gemeente zijn met diverse beelden geïllustreerd. Eén van die beelden zegt: de gemeente is een geestelijk huis. Jezus Christus is de hoeksteen en de gemeenteleden zijn de levende stenen. Die stenen hebben elkaar nodig en staan in dienst van elkaar. Zij ‘leven samen’ en kunnen niet zonder hun fundament Jezus Christus. Tegelijk zijn zij geroepen om samen Gods grote daden te verkondigen te midden van ongelovigen een goed leven te leiden. (1Petr.2: 5-7, 9, 12) Het is mijn verwachting en gebed dat wij in beide aspecten zullen groeien!

Om het onderlinge gesprek te stimuleren over samen gemeente zijn en samen naar buiten treden zijn er speciale activiteiten rond het jaarthema bedacht.  U vindt deze hieronder in het activiteitenboekje 'Samen leven'. Meer informatie over en de exacte data en locaties zijn binnenkort te vinden in de activiteitenagenda.

Voor de organisatoren is het belangrijk dat, wanneer u of jij mee wilt doen, er een aanmelding plaatsvindt. Ook wanneer je geen lid van onze gemeente bent, ben je hierbij van harte welkom.

Activiteitenboekje 2017

Samen nadenken over over actuele Bijbelse thema's.

Tijdens het lezen van de Bijbel kunnen er allerlei vragen oprijzen. Hetzelfde kan gebeuren wanneer je recensies van nieuwe theologische boeken leest of interviews met auteurs van dergelijke boeken over actuele thema’s. Gedurende vier avonden denken we na over Bijbelse thema’s die vandaag de dag de gemoederen bezighouden.
De eerste avond zal gaan over ‘Schepping en evolutie’. Onlangs publiceerde dr. G. van den Brink het boek En de aarde bracht voort (Christelijk geloof en evolutie). In zijn boek vertelt hij waarom hij voortaan van evolutie wil uitgaan en wat daarvan de consequenties zijn voor het denken over God, de zondeval etc. Dit boek doet veel stof opwaaien. Samen willen we wat dr. Van den Brink naar voren brengt doordenken.
De tweede avond zal gaan over ziekte en genezing. Op bijvoorbeeld een New Wine Conferentie of de Opwekkingsconferentie is veel aandacht voor genezing. Waarom is daar in gereformeerde kerken in doorsnee minder aandacht voor? Hoe zit het met gaven van genezing? Over deze en andere vragen willen samen nadenken.
De derde avond zal gaan over ‘toekomstverwachting’. Het zal op deze avond specifiek gaan over onze toekomstverwachting met betrekking tot Israël. Daarover wordt onder christenen nogal verschillend gedacht. In de gesprekken daarover speelt met name een rol wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 11: 25-32 over het geheimenis dat hem is bekend gemaakt. Ds. J.C. Schaeffer zal hierover met ons in gesprek gaan.
De vierde avond staat in het teken van “Israël en de kerk’. In zowel de GKV als de NGK is er jarenlang weinig aandacht voor de plaats van Israël in de na-Bijbelse tijd geweest. Veelal werd (en wordt…) gedacht dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Is dat echt zo? En als dat niet zo is, hoe moet je dan de positie van het volk Israël duiden? Aan de hand van een notitie van dr. M.C. Mulder (hoogleraar N.T. en Judaïca aan de TUA) willen we hierover samen van gedachten wisselen.
Data en onderwerpen:
1) Schepping en evolutie (ds. C.T. de Groot) 24-10
2) Ziekte en genezing (ds. C.T. de Groot) 7-11
3)Toekomstverwachting (ds. J.C. Schaeffer) 21-11
4) Israël en de kerk (ds. C.T. de Groot) 28-11

Plaats: de Open Hof (20.00-22.00 uur)
Opgeven bij: ds. C.T. (Kees) de Groot (kan per onderwerp)

Omzien naar elkaar

Waarom wordt iemand taalmaatje? Waarom zou iemand investeren in een relatie met een vluchteling? Hoeveel tijd kost je dat wel niet? Op welke manieren zetten verschillende Nunspeters zich in om vluchtelingen zich welkom te laten voelen in ons midden? In februari 2018 ( exacte datum volgt nog ) organiseren we een avond waarop u het antwoord zult kunnen krijgen op deze en andere vragen. Op deze avond maakt u kennis met de mensen die handen en voeten geven aan "het omzien naar elkaar". Het zal een avond worden vol met interessante verhalen, ervaringen en mogelijkheden.
Nadere informatie volgt via mededelingenblad / kerkblad / flyers.

Kloosterweekend

Een klooster is bij uitstek een plaats waar je samen God zoekt. Dat doen de kloosterbewoners, maar dat doen we -voor een deel- ook als groep tijdens een stilteweekend.

Het belangrijkste is echter dat je zelf tijd neemt om te werken aan je relatie met de Vader. Je kunt je een paar dagen volledig op God te richten. Dat kan bijvoorbeeld in stilte op je kamer, wandelend langs de Maas of door samen met de zusters mee te doen in hun dagelijkse ritme.

Aan het einde van de dag is er, voor wie dat wil, gelegenheid om samen met de groep ervaringen te delen.

De maaltijden en bijeenkomsten zijn op vaste tijden. Het weekend duurt van vrijdagmiddag (aankomst uiterlijk 15.00 uur) tot zondagmiddag (15.00 uur).

Het eerste weekend is in oktober geweest en het tweede weekend wordt gehouden op 9, 10 en 11 februari 2018.

De kosten bedragen ongeveer € 95,- per persoon, inbegrepen zijn de logies, de maaltijden en een aantal consumpties. De groep bestaat uit maximaal 8 personen. Aanmelden voor februari/maart 2018 kan tot eind december bij Jaap Slaa

Samen nadenken over de Levende kerk

In het kader van het jaarthema  ‘samen leven’ wil ds. C.T. (Kees) de Groot graag gedurende vijf donderdagavonden in het voorjaar van 2018 van gedachten wisselen over het boek ‘De levende kerk’ van de in 2011  overleden erudiete, vrome en wijze predikant en leraar John Stott.

Alle deelnemers worden geacht zelf het boek aan te schaffen. De Groot zorgt voor een gesprekshandleiding met behulp waarvan de avonden kunnen worden voorbereid.

Data en onderwerpen:

1) Samen ontvangen (over gaven en talenten en omzien naar elkaar) 22-2
2) Samen vieren (over de liturgie, de sacramenten en vernieuwing door de   Geest) 8-3
3) Samen getuigen (over missionair-gemeente-zijn) 22-3
4) Samen delen (over diaconaat en geven) 13-4
5) Samen dromen (over de kerk van de toekomst) 26-4

Plaats: de Open Hof (20:00-21:30uur)
Opgeven bij: ds. C.T. (Kees) de Groot (het liefst z.s.m., uiterlijk voor 21-1).

Kampeerweekend 9 tot 13 mei 2018

Dit seizoen staat het kampeerweekend in principe weer gepland met Hemelvaart, 9-13 mei 2018. We hopen  op een grote deelname vanuit de beide kerken! Net als vorig jaar zullen we onze tenten (of andere kampeermiddelen) weer opslaan op de Paasheuvel in Vierhouten.
Hou je niet van kamperen? Kom dan gewoon meedoen met 1 of meer activiteiten. Altijd welkom!

Wij zullen ons best doen om voor een afwisselend programma te zorgen waarin de volgende onderdelen aan bod zullen komen:
-     Ontmoeten
-     Ontspanning
-     Verdieping
-     Sport en spel
-     Samen eten

Het programma wordt geïnspireerd door het jaarthema. Deelnemers aan het weekend helpen zelf mee bij de uitvoering van de verschillende activiteiten.

Wij hopen op een mooi weekend met elkaar! Opgeven bij

Sarien de Groot, Jolanda Pieltjes en Luc Drenth