ONZE DIENSTEN

Elke zondag houden we ’s morgens een dienst om 10.00 uur in ons kerkgebouw Open Hof aan de Meester Drostweg 10 in Nunspeet. Een routebeschrijving is hier te vinden.

’s Middags houden wij onze diensten samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nunspeet. Deze middagdiensten worden afwisselend gehouden in ons kerkgebouw of in de Kruiskerk aan de Beethovenlaan 11 in Nunspeet. Aanvangstijdstip is, afhankelijk van de locatie, om 16.30 uur of 17.00 uur.

Exacte tijdstippen en locatie vind je bij onze Agenda.

 

Wat kun je verwachten in onze diensten?

Welkom
Bij binnenkomst staan twee mensen die je welkom heten. Ze wijzen je graag de weg en als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen. De gehele dienst is te volgen op de beamer: de te zingen liederen, het Bijbelgedeelte dat we lezen en meestal ook een presentatie ter ondersteuning van de preek.

Lezen & Verkondiging
In de dienst staat de verkondiging van Gods Woord centraal. We lezen samen uit de Bijbel. De predikant legt het gelezen gedeelte uit in de preek en wijst ons er op wat we er van kunnen leren en hoe we het in de praktijk kunnen brengen.

Bidden
We zijn in ons leven afhankelijk van God. In ons gebed leggen we daarom onze eigen moeiten en die van anderen in onze omgeving en wereldwijd bij God neer. We danken Hem voor alle zegeningen die we mogen ervaren.

Kinderen
Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. De kinderen van de basisschool (groep 1 tot 4 of 6) gaan in de loop van de dienst naar de Bijbelklas. Meer informatie over het kinder- en jeugdwerk vind je hier.

Zingen & muziek
Tijdens elke dienst zingen we samen. We gebruiken daarvoor verschillende liedbundels, zoals Psalmen, Gezangen, Opwekkingsliederen of het nieuwe Liedboek. De liederen worden geprojecteerd op het scherm. ’s Ochtends zingen we met een combo en piano afgewisseld met orgel. ’s Middags meestal alleen met orgel.

Geven
We geloven dat alles wat we hebben ons door de Here God is gegeven. We delen daarvan graag uit aan wie het nodig heeft. Elke dienst houden we daarom een tweetal collectes welke bestemd zijn voor verschillende goede doelen of ter dekking van de onkosten van de kerk. Soms wordt er ingespeeld op een actuele situatie.

Heilig Avondmaal
Eén maal per maand vieren we, afwisselend in de morgen- en middagdienst, het Heilig Avondmaal. Hiermee gedenken we het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Gasten die belijdend lid zijn van een gemeente en daar gerechtigd zijn deel te nemen aan het avondmaal zijn ook bij ons van harte welkom aan de tafel van de Heer. Tijdens de viering worden brood en beker doorgegeven door de rijen.

Zegen
Aan het eind van de dienst krijg je de zegen mee. De Here God belooft in de Bijbel dat Hij altijd bij ons wil zijn. De dominee spreekt die belofte van God uit aan het eind van elke dienst. Heb je na de dienst vragen, wil je een persoonlijk gesprek of met iemand bidden, dan zijn er mensen van het gebedsteam beschikbaar. Zij zijn te vinden in de hal en zijn herkenbaar aan hun badge.

Elke zondagochtend drinken we samen koffie of thee na de dienst. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er limonade met wat lekkers.

De diensten zijn ook online te volgen, live of op een later tijdstip. In de ochtenddienst kan dat met beeld en geluid, in de middagdienst alleen met geluid.