Vakantiebijbelweek

Aan het einde van de zomervakantie is het eindelijk zover… Dé Vakantiebijbelweek! Ofwel: de meest gezellige, feestelijke, interkerkelijke en te gekke week van het jaar! Tijdens deze week zijn er voor kinderen allerlei gezellige activiteiten georganiseerd, waaronder sport en spel, knutselwerkjes, zingen, luisteren naar Bijbelverhalen en lekker eten. Ben jij...

Lees verder

Zomerreis Diaconea

Donderdag 20 juli vertrekken Barta, Jan, Sharon Boonen en Corine Steenwijk naar Oekraïne om mee te helpen met het organiseren van een VakantieBijbelWeek in het Romadorp van Csongor. Inmiddels voor de vierde keer dat in dit dorp VBW gehouden wordt. Elk jaar weer zien ze dat de band, die ze...

Lees verder

Outreach Nunspeet

Als vervolg op vorig jaar wordt er deze zomer opnieuw een Outreach georganiseerd. Wat houdt het in? Een week (12 t/m 19 augustus) je toewijden aan het bouwen van Gods koninkrijk. Een soort mini-cursus discipelschap dus. Jezus centraal stellen en je uitstrekken naar meer van God door gebed, aanbidding en...

Lees verder

Komende diensten

Nieuw bij ons?

Ben je nieuw hier? Kom eens langs bij een van onze diensten, luister mee via de livestream of kijk voor meer informatie op deze pagina

Kids

Iedere week is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. Binnen de crèche vindt de peuterbijbelklas plaats; een les voor de kleinsten van onze gemeente. Iedere week zingen zij met elkaar, lezen een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje.

Bijbelklas 1-2

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er wekelijks Bijbelklas. Na het kinderpraatje en -lied verlaten de kinderen de kerkzaal. In de Bijbelklas komen dit jaar de volgende thema’s aan bod: ‘Wie is Jezus’, ’Beloofd is beloofd’, ’Hoe alles begon’ en ’Berrie de Beer’. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Bijbelklas 3-4

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben iedere week Bijbelklas. Net als groep 1-2 verlaten zij na het kinderpraatje en -lied de kerk samen met hun leiding. Binnen het kinderwerk (van 0 tot 12 jaar) krijgen de kinderen geen enkel Bijbelverhaal dubbel te horen; de verhalen wisselen per jaar, qua inhoud passend bij de leeftijd van de kinderen. Groep 3-4 gaat dit jaar aan de slag met de thema’s: ‘Abraham t/m Jozef’, ’Gideon', ‘Omgaan met elkaar’, ‘Het leven van de Here Jezus’ en ‘Het leven van Daniël’.

Bijbelklas 5-6
Eén keer per twee weken is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 5 en 6. Op deze manier zijn de kinderen af en toe in de kerk, maar hebben ook nog hun eigen plek om God te ontmoeten. Bij bijbelklas 5-6 gaan de kinderen het dit jaar hebben over de thema’s: ‘Gezin van God’ en ‘De twaalf discipelen’.

De oudste kinderen van de basisschool, groep 7 en 8, zijn welkom op kinderclub FROG. Een leuke en gezellig kinderclub op de vrijdagavond. FROG is 1 keer per twee weken in het jeugdhonk van onze kerk. Op een avond van FROG is er tijd om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar op speelse wijze een thema te behandelen.

Jeugd

(Follow me) Mentor Catechese
De catechese wordt dit jaar gezamenlijk door NGK en GKV georganiseerd en vindt plaats op maandagavond in de Open Hof kerk.

De tieners starten de catechese gezamenlijk. Onder leiding van een spreker zal het thema van de avond geïntroduceerd worden. De thema’s behandelen we in blokken van 3 avonden; inleiding op het thema, vervolgens gaan we er mee aan de slag en een terugkoppeling daarvan.
De grote groep gaat elke avond uit elkaar in drie kleinere mentorgroepen. De catechese is van 19.00 tot 20.00 uur. Alle jongeren uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom op de Follow Me catechese!

Catechese
De jongeren van klas 5 en hoger (inclusief vervolgopleidingen en werkenden) worden van 20.00u. tot 21.00u. verwacht. Tijdens deze catechese zullen met name actuele thema’s uit kerk en samenleving en geloofsleven in Bijbels licht worden besproken. (catecheet: ds. C.T. de Groot)

Belijdenis Catechese
Ben je enthousiast over het volgen van Jezus en wil je daarvan getuigen voor God en zijn gemeente dan is de belijdeniscatechisatie voor jou. Samen met de rest van de groep, bereid je je hierin voor op het doen van belijdenis. De belijdenis catechese is van 21.00 – 22.00 uur. In de Open Hof.

De tieners van 12 en 13 jaar ontmoeten elkaar bij tienerkring Betweens. Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen. Daarbij vragen we ons steeds af: Hoe kunnen we hierin Jezus volgen?  Betweens is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk van de Open Hof.

De tieners van 14 en 15 jaar ontmoeten elkaar bij tienerkring Keystone. Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen. Daarbij vragen we ons steeds af: Hoe kunnen we hierin Jezus volgen?  

Ben jij één van de Holygans? Dat kan! Als je 16 of 17 jaar bent, ben je van harte welkom op de oudste jeugdkring. Een goed gesprek, een lachwekkend spel of een uitdagende Bijbelstudie: Je kunt het verwachten bij Holygans. Ook deze kring is één keer per twee weken op de zondagavond in ons jeugdhonk van de Open Hof.
Ben jij 18 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom bij Connect. Dit is een kring van, voor en door 18+ jongeren die elkaar 1 x per 2 weken ontmoeten, samen leven, delen en nadenken over het volgen van Jezus. Connect is dit seizoen (hoogstwaarschijnlijk) op zondag na de kerkdienst in het jeugdhonk of bij één van de kringleden thuis. Discipelschap is een kernwoord op deze kring.
Verdeeld over het hele jaar zijn er diverse activiteiten zijn voor tieners en jongeren. De organisatie van deze activiteiten (jeugddiensten, sportavonden, thema-avonden, uitstapjes e.d.) ligt in handen van een groep jongeren in de jeugdcommissie. Zij zullen deze activiteiten ook onder de aandacht brengen onder nieuws of actueel.  

Kringen en activiteiten

Onze gemeente kent een aantal Bijbelkringen. Deze hebben tot doel om samen Gods Woord beter te leren begrijpen en om de onderlinge band te verstevigen. Elke kring bepaalt zelf wanneer zij bij elkaar komt en welk onderwerp wordt behandeld.
Zes maal per jaar wordt in iedere wijk een wijkactiviteit georganiseerd, waarvan drie inhoudelijke wijkkringavonden. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, onderling pastoraat en diaconaat te versterken, om opgebouwd te worden in het geloof en samen te bidden. De Bijbel gaat open aan de hand van materiaal dat gelinkt is aan het jaarthema. De data van de wijkkringbijeenkomsten worden o.a. bekend gemaakt via het mededelingenblad.
Binnen de gemeente zijn 2 vrouwengebedskringen en een mannengebedskring actief. Doel van elke gebedskring is: samen bidden voor onze eigen gemeente, voor Nunspeet en voor de kerk wereldwijd. Wij geloven dat het samen bidden een krachtig middel is waardoor God mensen en gebeurtenissen kan veranderen. De momenten waarop de kringen samenkomen worden per kring bepaald.
Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en september) is er van 10.00-12.00 uur koffiesoos in ons kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, iets lekkers, een praatje en (als je dat leuk vindt) een partijtje sjoelen. Ook kinderen en gasten, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, zijn van harte welkom.
Iedereen, die het leuk vindt om samen creatief bezig te zijn, is welkom. De opbrengst van de artikelen die gemaakt zijn en verkocht worden, gaat naar een goed doel. In de hal van de kerk staat permanent een kaartenmolen met zelfgemaakte kaarten. Ook de opbrengst van deze kaarten gaat naar een goed doel. Via de mededelingen leest u wanneer de creaclub bijeen komt in het kerkgebouw.
Ook op sportief gebied is er ruimte voor ontmoeting. Zin om mee te sporten? Er zijn sportgroepen binnen de gemeente actief in nordic walking, mountainbiken en badminton.